NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NAM Ô

Đảm Bảo Chất Lượng Về Sinh An Toàn Thực Phẩm

Điện Thoại: 0236.384.2295 - HOTLINE: 0913.441.450

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Mã Sản Phẩm
: L 18
Tên Sản Phẩm
: Nước Mắm Nam Ô loại L18
Danh Mục
: Nước Mẵm Nhĩ
Giá

: Liên Hệ 0913441450Nước Mắm Nam Ô loại L18 - Đặc sản Đà Nẵng

Chi Tiết Sản Phẩm


Nước Mắm Nam Ô loại L18 - Đặc sản Đà Nẵng

Quy cách:

Sản phẩm được đóng chai nhựa thể tích 1 lít với 18 độ đạm.

Mỗi thùng đóng 12 chai


Sản Phẩm Liên quan

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L18

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L18

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L18

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L18

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L18

Nước Mắm Nam Ô loại L18

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết