NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NAM Ô

Đảm Bảo Chất Lượng Về Sinh An Toàn Thực Phẩm

Điện Thoại: 0236.384.2295 - HOTLINE: 0913.441.450

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Mã Sản Phẩm
: T40
Tên Sản Phẩm
: Nước Mắm Nam Ô loại T40
Danh Mục
: Nước Mẵm Nhĩ
Giá

: Liên Hệ 0913441450Nước Mắm Nam Ô loại T40 - Đặc sản Đà Nẵng

Chi Tiết Sản Phẩm


Nước Mắm Nam Ô loại T40 - Đặc sản Đà Nẵng

Quy cách:

Sản phẩm được đóng chai thủy tinh thể tích 500ml với độ đạm 40 độ.

Mỗi thùng có 12 chai.

 

 


Sản Phẩm Liên quan

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại T40

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại T40

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại T40

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại T40

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại T40

Nước Mắm Nam Ô loại T40

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết