NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NAM Ô

Đảm Bảo Chất Lượng Về Sinh An Toàn Thực Phẩm

Điện Thoại: 0236.384.2295 - HOTLINE: 0913.441.450

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Mã Sản Phẩm
: ĐN30
Tên Sản Phẩm
: Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30
Danh Mục
: Nước Mẵm Nhĩ
Giá

: Liên Hệ 0913441450Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Chi Tiết Sản Phẩm


Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30 

Quy cách:

Sản phẩm được đóng chai nhựa 500ml với độ đạm 30 độ

Mỗi hộp có 2 chai

Mỗi thùng có 12 hộp.


Sản Phẩm Liên quan

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Nước Mắm Nam Ô loại ĐN30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết