NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NAM Ô

Đảm Bảo Chất Lượng Về Sinh An Toàn Thực Phẩm

Điện Thoại: 0236.384.2295 - HOTLINE: 0913.441.450

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Mã Sản Phẩm
: L30
Tên Sản Phẩm
: Nước Mắm Nam Ô loại L30
Danh Mục
: Nước Mẵm Nhĩ
Giá

: Liên Hệ 0913441450Nước Mắm Nam Ô loại L30

Chi Tiết Sản Phẩm


Nước mắm nhĩ Nam Ô loại L30 với độ đạm 30 độ.

Quy cách: Sản phẩm được đóng chai nhựa 1 lít

Mỗi thùng 12 chai.


Sản Phẩm Liên quan

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L30

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L30

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L30

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L30

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước Mắm Nam Ô loại L30

Nước Mắm Nam Ô loại L30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết