NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NAM Ô

Đảm Bảo Chất Lượng Về Sinh An Toàn Thực Phẩm

Điện Thoại: 0236.384.2295 - HOTLINE: 0913.441.450

Nước mắm Nam Ô loại P30

Mã Sản Phẩm
: P30
Tên Sản Phẩm
: Nước mắm Nam Ô loại P30
Danh Mục
: Nước Mẵm Nhĩ
Giá

: Liên Hệ 0913441450Nước mắm Nam Ô loại P30 - Đặc Sản Đà Nẵng

Chi Tiết Sản Phẩm


Nước mắm Nam Ô loại P30 - Đặc Sản Đà Nẵng

Quy cách:

Sản phẩm được đóng chai nhựa 500ml với độ đạm 30 độ

Mỗi thùng có 24 chai


Sản Phẩm Liên quan

Nước mắm Nam Ô loại P30

Nước mắm Nam Ô loại P30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước mắm Nam Ô loại P30

Nước mắm Nam Ô loại P30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước mắm Nam Ô loại P30

Nước mắm Nam Ô loại P30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước mắm Nam Ô loại P30

Nước mắm Nam Ô loại P30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước mắm Nam Ô loại P30

Nước mắm Nam Ô loại P30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết
Nước mắm Nam Ô loại P30

Nước mắm Nam Ô loại P30

Liên Hệ: 0913441450
Chi Tiết