NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NAM Ô

Đảm Bảo Chất Lượng Về Sinh An Toàn Thực Phẩm

Điện Thoại: 0236.384.2295 - HOTLINE: 0913.441.450

Nước mắm Nam Ô- chính hiệu

Nhắc đến vùng đất Nam Ô, người ta thường nghĩ ngay đến một sản phẩm đặc trưng mang tên : Nước mắm Nam Ô. Điều nầy cho thấy, thương hiệu nước mắm Nam Ô đã có tiếng từ lâu đời . Dù cho đến nay chưa xaxsddiinhj chính xác nghề làm nước mắm Nam Ô có từ bao giờ, nhưng theo những bậc cao niên, nghè nầy đã có khoảng 300 trăm hoặc lâu hơn. Qua nhiều thế hệ đến nay người dân NAm Ô vẫn kế thừa, gìn giữ nghề truyền thống với sản phẩm mang đặc trưng biển Đà Nẵng.