NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NAM Ô

Đảm Bảo Chất Lượng Về Sinh An Toàn Thực Phẩm

Điện Thoại: 0236.384.2295 - HOTLINE: 0913.441.450

Nước mắm Nam Ô - niềm tin của người tiêu dùng

Hằng năm, Công ty CP thủy sản Nam Ô luôn luôn tham gia các sự kiện quảng bá thương mại của Thành phố Đà nẵng và các Tỉnh , Thành khác đẻ đua sản phẩm đến người tiêu dùng trong cả nước .